Usluge

Suha gradnja

Suha gradnja gotovo da bi se mogla staviti pod rubriku završnih građevinskih radova jer suha gradnja manje-više odnosi se na neke manje radove i zahvate u graditeljstvu, kao što su zidovi, prezidi, spušteni stropovi.

Izvodi se od laganih materijala, a u suhu gradnju osim zidova i spuštenih stropova spadaju i još neke stvari kao što su suhe glazure za izravnavanje podova. Za suhu gradnju kaže se da je snaga gradnje za dvadeset i prvo stoljeće.

Osnove prednosti Knauf suhomontažne izgradnje:

Usluge i radovi